Anmäl dig

25 November 2022 13:00At Six - Event Small

Hur kan bakgrundskontroller förebygga att kommuner gör affärer med kriminella aktörer?

Webbinarium kring kommuners förbyggande arbete samt presentation av en färsk rapport där Look Closer intervjuat representanter för ett antal kommuner om deras förebyggande arbete i form av fördjupade bakgrundskontroller. Vid seminariet presenteras även en fallstudie där Look Closer analyserat huvudmän och ledningspersoner i 500 slumpvis utvalda företag som under förra året var leverantörer inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Offentliga aktörer upplever en alltmer komplex riskhantering vid upphandlingar och andra affärshändelser som större mark- och fastighetsaffärer. Kommunsektorn är extra sårbar för att råka ut för aktörer som verkar i gränslandet mellan gråzonsföretag och direkt organiserad brottslighet. Flera brottsbekämpande myndigheter har identifierat en tydlig trend där kriminella i ökad utsträckning försöker ta del av offentliga medel genom upphandlingar och andra affärer med det offentliga.

Experter inom brottsförebyggande arbete och kommunrepresentanter vittnar om bristande rekommendationer och skiftande förväntningar på vilken typ av förebyggande åtgärder som krävs för att hantera riskerna. Utvecklingen behöver vändas och det fort, frågan är bara vilka verktyg Sveriges kommuner har för att bryta trenden?

Information

Den 25 november bjuder Look Closer in till ett seminarium med fokus på kommuners möjlighet att minska sina risker vid affärer och upphandlingar. Tillsammans med ledande experter från brottsförebyggande myndigheter och SKR, besvaras de högaktuella frågorna om hur kommunerna kan minska risken för att utsättas för oseriösa och rent av kriminella aktörer.

Plats: At Six, Brunkebergstorg 6

Typ: Hybridwebbinarium. Sändningslänk skickas ut inför livesändningen.

Anmälan: Begränsat antal platser fysiskt. Anmälan sker i länken nedan.

Datum: 25 november 13.00

Schema

13.00 – 13.15

Hur kan kommuner förebygga affärer med kriminella aktörer? Hur stort är problemet? Fallstudie av LSS 

Björn Modée, vd Look Closer

13.15 – 13.35

Hotet från en allt mer organiserad brottslighet

Amir Rostami - Docent i kriminologi & Miia Vuolama, Brottförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

13.35 – 14.00

Paneldiskussion: Hur sker arbetet i kommunerna? Vilka verktyg finns? Hur kan erfarenheter delas?

  • Christina Kiernan. Samordnare mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, SKR
  • Therese Schöld. Utredare Stadsledningskontoret Stockholm stad
  • Björn Modée, vd Look Closer
  • Moderator: Gunnar Sonesson, politisk expert och konsult.

Seminariedeltagare

Amir Rostami
Docent i kriminologi


Read more

Björn Modée
vd Look Closer

Read more

Therese Schöld
Utredare Stadsledningskontoret Stockholm stad

Read more

Christina Kiernan
Samordnare välfärdsbrottslighet SKR

Read more

Miia Vuolama
Brottsförebyggande specialist, EBM

Read more

Gunnar Sonesson
Moderator, Partner Diplomat Communications

Read more

Anmäl dig

Seminariet hålls på At Six i Stockholm City. Begränsat antal deltagare fysiskt. Du väljer själv när du anmäler dig om du önskar delta fysiskt eller digitalt.

Seminariet kommer att hållas på denna länk.

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig

Organiserat av